Andere invulling tweekappers

In april is de verkoop van de woningen in het nieuwbouwproject De Nieuwe Vloed van start gegaan. De verkoop van de 10 rijwoningen aan de Bontstraat en 20 appartementen aan de Kanaaldijk Noord is voorspoedig verlopen. De rijwoningen zijn allemaal verkocht, van de appartementen zijn alleen de 2 studio’s aan de Nieuwstraat nog beschikbaar.

Door veranderingen in de markt en de behoeften van woningzoekenden zijn de tweekappers aan de Kanaaldijk Noord minder in trek. Daarom is Gebr. van Stiphout Projectontwikkeling met de gemeente Son en Breugel in overleg gegaan om een andere invulling te geven aan dit gedeelte van het project. In plaats van de tweekappers heeft de Rooise ontwikkelaar het voornemen om rijwoningen te realiseren: een blok van negen woningen en een blok van tien woningen. Op dit moment worden de plannen verwerkt in een nieuw bestemmingsplan.

Bouwrijp maken plangebied
Voor wat betreft het bouwrijp maken van het gebied zijn de werkzaamheden met betrekking tot het vervangen van de riolering in de Begoniastraat bijna afgerond. Medio oktober wordt de straat voorzien van een tijdelijke asfalt laag.