Inrichtingstekening en impressies rij- en hoekwoningen

In La Sonnerie vond dinsdagavond 10 maart de inloopavond plaats over de voorgenomen nieuwbouw van 19 woningen in het plan De Nieuwe Vloed. De inrichtingstekening en de impressies van de nieuwbouwwoningen werden gedeeld met omwonenden van woonwijk De Vloed.

Gemist? Bekijk de impressies en situatietekening die op de avond zijn gepresenteerd.