Sloop woonhuis aan Nieuwstraat

Het appartementencomplex aan de Kanaaldijk-Noord vormt straks de toegang tot De Nieuwe Vloed. Om het gebied klaar te maken voor bebouwing, is het noodzakelijk om eerst een aantal gebouwen te slopen. In juli werd de eerste  zichtbare stap gezet; het voormalige Aldi-pand werd geveld door de sloophamer. Binnenkort gaan we van start met de sloop van het woonhuis aan Nieuwstraat 98. De vergunning hiervoor is inmiddels verleend.

Nieuw plan, nieuwe ontsluiting
Om De Nieuwe Vloed en de bestaande woonwijk goed in elkaar te laten overlopen en de verkeersituatie overzichtelijk te maken, zal de Begoniastraat worden doorgetrokken met een nieuw weggedeelte dat aansluit op De Bontstraat. Deze straat sluit vervolgens weer aan op de Nieuwstraat.