Werkzaamheden bouwrijp maken

Bouwbedrijf Van Stiphout start binnenkort met de ontwikkeling van de woningen in Son. Allereerst zal een begin gemaakt worden met de onder- en bovengrondse infrastructuur. Aansluitend maken ze de grond bouwrijp om vervolgens De Nieuwe Vloed te realiseren.

Maandag 8 juli starten de werkzaamheden in de Begoniastraat. De werkzaamheden bevatten een totale reconstructie van de bestaande weg waarbij de bestaande riolering wordt vervangen door een gescheiden rioolstelsel voor vuil water en regenwater. Na het aanbrengen van de riolering wordt er een laag menggranulaat aangebracht zodat de weg weer berijdbaar is. De verwachting is dat deze werkzaamheden in de bouwvak worden afgerond.

Werkvak fase 1 Begoniastraat
Het eerste deel van de Begoniastraat wat op de schop gaat betreft het deel tussen de Spireastraat en de Cameliastraat. Hiervoor wordt een deel van de weg afgesloten. De woningen in de aangrenzende zijstraten blijven bereikbaar. Het achterpad voor de woningen aan de Spireastraat oneven genummerd en Ranonkelstraat even genummerd is bereikbaar vanaf de Bontstraat. Voor het achterpad voor Ranonkelstraat 7 t/m 13 en Cameliastraat 8 t/m 14 wordt een tijdelijke verbinding middels loopschotten en rijplaten gemaakt.

Na de bouwvak, in week 33, is het resterende deel van de Begoniastraat tot aan de Bontstraat aan de beurt. Als ook dit deel gereed is wordt de tijdelijke verharding aangebracht welke als bouwweg gaat dienen. Later, wanneer de nieuwe te bouwen woningen worden opgeleverd, wordt de tijdelijke verharding verwijderd en de definitieve bestrating en inrichting aangebracht.

Niet parkeren
Voor de aan- en afvoer van materialen wordt voornamelijk gebruik gemaakt van de Spireastraat en Begoniastraat. Gedurende de werkzaamheden van maandag tot vrijdag tussen 6.45 en 17.00 uur, is het verzoek om auto’s niet langs of op de rijbaan te parkeren.